Nuorisovaltuusto, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sjöholm ja Topias Salminen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sjöholm ja Topias Salminen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.