Nuorisovaltuusto, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Seksuaalinen häirintä Porin alueella

PRIDno-2019-4746

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Kouluterveyskyselyjen tulokset ovat saapuneet, joten keskustellaan tilanteesta ja toimipiteistä uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan seksuaalisesta häirinnästä ja siihen puuttumisesta.

Päätös

Keskusteltiin seksuaalisesta häirinnästä ja siihen puuttumisesta. 

Käytiin läpi kouluterveyskyselyn tuloksia. 

Jatketaan keskukstelua asiasta kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön päällikön kanssa. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.