Nuorisovaltuusto, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Uuden jäsenen liittäminen

PRIDno-2019-4611

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi voi liittyä käymällä kahdessa kokouksessa tai järjestäytymiskokouksessa joulukuussa. Jäseneksi voidaan liittää, mikäli henkilö on 13-20-vuotias Porissa asuva ja/tai opiskeleva nuori.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

 

Liitetään seuraava henkilö Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi: Robert Poussa.

Päätös

Liitettiin seuraava henkilö Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi: Robert Poussa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.