Nuorisovaltuusto, kokous 31.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Asiantuntijapäivä 10.12.

PRIDno-2019-5160

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n nuorisotyön koordinaattori Tiia Rosnell on ollut sähköpostitse yhteyksissä nuorisovaltuustoon.

MLL:n Satakunnan piiri järjestää yhteistyössä Lape-muutosohjelman sekä Tampereen yliopiston AsTe-hankkeen kanssa Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivän tiistaina 10.12.2019. Ohjelmassa on erilaisia pidempiä ja lyhyempiä puheenvuoroja, mm. Lasten ja nuorten puhelimesta tullaan kertomaan ajankohtaiset kuulumiset.

Heillä olisi toiveena saada myös nuorten ääni kuuluviin tapahtumassa. Toiveena on kommenttipuheenvuoro aamupäivän aiheisiin liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan nuorisovaltuuston edustajasta.

Päätös

Valittiin edustajaksi Anni Halminen. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.