Nuorisovaltuusto, kokous 31.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Edustajan valinta Reilun kaupan kannatustyöryhmään (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuoriso- ja kaupunginvaltuutettujen tapaamisessa nousi idea, että Reilun kaupan kannatustyöryhmässä voisi olla nuorisovaltuutettu mukana.

Ehdotus

Valitaan edustaja Reilun kaupan kannatustyöryhmään.

Päätös

Valittiin edustajaksi Topias Salminen ja varaedustajaksi Robert Poussa Reilun kaupan kannatustyöryhmään.