Nuorisovaltuusto, kokous 31.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 META

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.