Nuorisovaltuusto, kokous 31.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous

PRIDno-2019-5159

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston säännöissä sanotaan järjestäytymiskokouksesta seuraavasti:

§11: "Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään viimeistään joulukuun loppuun mennessä.
Järjestäytymiskokouksessa valitaan alkavalle toimikaudelle vastuuhenkilöt."

§13: Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
- Porin Nuorisovaltuuston alustava tilinpäätös kuluvalta vuodelta
- Osavuositoimintakertomuksen hyväksyminen kuluvalta vuodelta
- Tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle xxxx
- Talousarvio vuodelle xxxx
- Puheenjohtajiston valinta
- Sihteeristön valinta
- Rahastonhoitajan valinta
- Tiedottajiston ja muun tiedotustiimin valinta
- Häirintäyhdyshenkilön valinta
- Valtuusto- ja lautakuntaedustajien valinta
- Alueparlamenttiedustajien valinta
- Muiden tarvittavien vastuuhenkilöiden valinta
- Sääntöjen tarkistaminen ja hyväksyminen vuodelle xxxx
- Aloituskokoonpanon toteaminen vuodelle xxxx

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Päätetään järjestäytymiskokouksen ajankohdaksi torstai 12.12. klo 17.00. Päätetään budjetiksi 300€ ja keskustellaan järjestämispaikasta.

Päätös

Päätettiin järjestäytymiskokouksen ajankohdaksi torstai 12.12. klo 17.00. Päätettiin budjetiksi 300€ ja paikaksi PSYL. Päätetään kokoustarjoilujen hankintapaikka Whatsapissa lähiaikoina. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.