Nuorisovaltuusto, kokous 31.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Nuorisovaltuuston pikkujoulut

PRIDno-2019-5158

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan mahdollisista nuorisovaltuuston pikkujouluista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Päätetään nuorisovaltuuston pikkujoulujen budjetiksi 400€. Keskustellaan paikasta, jossa vietetään pikkujouluja. Päätetään lisäksi päivä pikkujouluille.

Päätös

Päätettiin nuorisovaltuuston pikkujoulujen budjetiksi 500€. Päätettiin paikaksi Amarillo. Päätetään ajankohta Whatsapp-ryhmässä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.