Nuorisovaltuusto, kokous 31.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Selina Grönberg ja Kia Tarvainen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Ville Rummukainen ja Kia Tarvainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.