Nuorisovaltuusto, kokous 31.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Raisa Ranta, raisa.ranta@pori.fi
  • Riikka Kataja, riikka.kataja@pori.fi
  • Mea Vähä-Jaakkola, mea.vaha-jaakkola@pori.fi
  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Kia Tarvainen, kia.tarvainen@pori.fi
  • Sofia Rantanen, sofia.rantanen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kuultiin Satakunnan kauppakamarin esittelijöitä (Terhi Rajala ja Noora Finne).

Sovittiin tapaamisesta, jonka ajankohta tarkentuu myöhemmin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.