Nuorisovaltuusto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 47 Edustajien valinta Kansanterveyttä metsästä -hankkeen työpajaan

PRIDno-2019-1907

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on yhtenä viidestä kaupungista mukana Kansanterveyttä metsästä –hankkeessa. 

Hankkeen aloitustyöpaja pidetään ti 14.5.19 klo 8.30 – 12.00 Porin Taidemuseon luentosalissa.

 

Työpajan tavoitteena on

- ymmärtää metsän ja luonnon vaikutus ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle

- lisätä tietoa Porissa olevista mahdollisuuksista

- laatia suunnitelma, miten Porissa voidaan paremmin hyödyntää luontoa ja metsää hyvinvoinnin edistämisessä

- auttaa Metsien saavutettavuus terveyden edistämisessä -valtakunnallisen toimintamallin kehitystyössä

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa edustajikseen hankkeeseen.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi kaksi edustajaa edustajikseen hankkeeseen, Antti Knuuttilan ja Noora Nykäsen.