Nuorisovaltuusto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 48 Luokkaretkiavustuskilpailun voittajaluokan valitseminen

PRIDno-2019-1415

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuusto järjesti luokkaretkiavustuskilpailun porilaisille 6.-9. luokkalaisille. Kilpailuun osallistuttiin luokittain. Kilpailun palkintona on 1000€, joka tulee pystyä laskuttamaan Nuorisovaltuustolta.

Säännöt kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta https://docs.google.com/document/d/1rkW1_0lj--Nu9vTzjMp4HbV7nuIOv6gYgiksX7AmYts/edit?usp=sharing .

Hakemuksessa (https://goo.gl/forms/ivlDXZHDboP0gEPf1) tulee näkyä, että retkeä on suunniteltu aiemmin sekä luokkaretken tulee sisältää palkinnon ulkopuolista rahoitusta. Luokkaretken täytyy sijoittua Euroopan sisälle.

Voittajaluokka valitaan huhtikuun ensimmäisessä Nuorisovaltuuston kokouksessa. Valinta tehdään puolueettomasti. Voittajaluokalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja sähköpostitse. Voittajaluokka myös julkistetaan Porin Nuorisovaltuuston Instagram- ja Facebook-tileillä.

Osallistumisaikaa oli 1.-31.3.2019. Luokkia on määräaikaan mennessä osallistunut kahdeksan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Antti Knuuttila, antti.knuuttila@pori.fi

Nuorisovaltuusto valitsee luokkaretkiavustuskilpailun voittajaluokan. 

Päätös

Valittiin ääntenlaskijoiksi Antti Knuuttila ja Kalle Käkelä.

2 Enäjärven koulu 6A ja 6B, yksi ääni

3 Herttuan koulu 9A, 9B, 9C, kaksi ääntä

4 BSS 6A ja 6B, kaksi ääntä

5 Meri-Porin yhtenäiskoulu 6A, viisi ääntä

Yksi tyhjä ääni.

 

Valitiin luokkaretkivustuskilpailun voittajaluokaksi Meri-Porin yhtenäiskoulun 6A-luokka. Aleksi Halmela, Antti Knuuttila ja Noora Nykänen menevät yllättämään luokan.