Nuorisovaltuusto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Juuso Jaakonsaari (varalla Emma Jönkkäri).

Päätös

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Rasmus Lindfors ja Sofia Rantanen.

Rasmus Lindforsin poistuttua kokouksesta valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Vertti Linho.