Nuorisovaltuusto, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 41 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Raisa Ranta, raisa.ranta@pori.fi
  • Riikka Kataja, riikka.kataja@pori.fi
  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Kia Tarvainen, kia.tarvainen@pori.fi
  • Rasmus Lindfors, rasmus.lindfors@pori.fi
  • Lauri Suojanen, lauri.suojanen@pori.fi
  • Aleksi Halmela, aleksi.halmela@pori.fi
  • Antti Knuuttila, antti.knuuttila@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.