Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton