Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 107 Aloite seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi Porissa

PRIDno-2019-3382

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta aloitteen tilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta aloitteen tilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Päätös

 

Keskusteltiin nuorisovaltuuston kannasta aloitteen tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Päätettiin suunnitella etenemistä syksyn ryhmäytymisessä.