Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 98 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.