Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 110 Nuorten talo -työryhmän varaedustajan valinta

PRIDno-2019-3377

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston varaedustaja nuorten talo -työryhmässä (Silja Nikkanen) erosi nuvasta, joten valitaan uusi varaedustaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan varaedustaja nuorten talo -työryhmään.

Päätös

Valittiin Sofia Rantanen varaedustajaksi nuorten talo -työryhmään.