Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 114 Nuvan esittelyvideo

PRIDno-2019-3380

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto tekee syksyksi esittelyvideon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Vertti Linho, vertti.linho@pori.fi

Keskustellaan nuvan esittelyvideosta.

Päätös

Keskusteltiin nuvan esittelyvideosta. Tiedotustiimi ottaa vetovastuun. Video pyritään saamaan valmiiksi elokuun aikana.