Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 106 Osavuositoimintakertomuksen hyväksyminen

PRIDno-2019-3381

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston osavuositoimintakertomus on ajalta 1.1.2019 - 30.6.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Hyväksytään Porin Nuorisovaltuuston osavuositoimintakertomus (1.1. - 30.6.2019).

Päätös

Hyväksyttiin Porin Nuorisovaltuuston osavuositoimintakertomus (1.1. - 30.6.2019).