Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 99 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Emma Jönkkäri (varalla Antti Knuuttila).

Päätös

 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Noora Nykänen ja Arttu Lindqvist.