Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 111 Satanuvan varaedustajan valinta

PRIDno-2019-3378

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston varaedustaja Satanuvassa (Silja Nikkanen) erosi nuvasta, joten valitaan uusi varaedustaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan uusi varaedustaja Satanuvaan.

Päätös

Valittiin uudeksi edustajaksi Satanuvaan Matti Sjöholm.

Uudeksi varaedustajaksi valittiin Anni Halminen.