Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 108 Sihteerin valinta

PRIDno-2019-3375

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston sihteeri Ann-Nina erosi nuorisovaltuustosta, joten valitaan uusi sihteeri hänen tilalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan nuorisovaltuustolle uusi sihteeri.

Päätös

Valittiin nuorisovaltuustolle uudeksi sihteeriksi Arttu Lindqvist.