Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 112 Syksyn 2019 kokouspäivämäärät

PRIDno-2019-3373

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan syksyn kokouspäivämääristä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Päätetään syksyn kokouspäivämäärät.

Päätös

Päätettiin syksyn kokouspäivämäärät. 

to 8.8. klo 16.30

to 22.8. klo 16.30

to 5.9. klo 16.30

to 19.9. klo 16.30