Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 113 Syksyn ryhmäytyminen 16.-18.8.

PRIDno-2019-3379

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Syksyn ryhmäytyminen järjestetään Tammen tilalla 16.-18.8.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan syksyn ryhmäytymisestä.

Päätös

Keskusteltiin syksyn ryhmäytymisestä. Riikka tilaa ruuat sekä kuljetukset ja puheenjohtajisto hoitaa ohjelmapuolen sekä kauppakäynnin. Päätettiin leirin budjetiksi 1200€.