Nuorisovaltuusto, kokous 4.7.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 117 Tiedottajan valinta (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tiedottaja (Vertti Linho) erosi nuvasta, joten valitaan uusi tiedottaja.

Ehdotus

Valitaan uusi tiedottaja.

Päätös

Valittiin uudeksi tiedottajaksi Kalle Käkelä.