Nuorisovaltuusto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Budjetin seuranta

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Budjettia on jäljellä 8027,70€.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.