Nuorisovaltuusto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Intti tutuksi -kiertue

PRIDno-2019-4229

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Pohditaan, onko nuorisovaltuustolla kiinnostusta toteuttaa Intti tutuksi -kiertue Porin yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Suojanen, lauri.suojanen@pori.fi
  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Pohditaan, onko nuorisovaltuustolla kiinnostusta toteuttaa Intti tutuksi -kiertue Porin yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Päätös

Todettiin, että kyseinen kiertue ei kuulu nuorisovaltuuston toimikuvaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.