Nuorisovaltuusto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 META

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiinn muut esille tulevat asiat.

Verkkonuorisotyöntekijä Anniina Korpi kertoi nuokka.fi -sivustosta. Siihen liittyvä palaveri pidetään 12.10. Sinne osallistuu nuorisovaltuuston puolesta Jere Hännikkälä. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.