Nuorisovaltuusto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Käkelä ja Eino Lähteenmäki.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Käkelä ja Eino Lähteenmäki.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.