Nuorisovaltuusto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Uusien jäsenten liittäminen

PRIDno-2019-4182

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi voi liittyä käymällä kahdessa kokouksessa tai järjestäytymiskokouksessa joulukuussa. Jäseneksi voidaan liittää, mikäli henkilö on 13-20-vuotias Porissa asuva ja/tai opiskeleva nuori.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Liitetään seuraavat henkilöt Porin Nuorisovaltuuston jäseniksi: Erik Arnst, Ville Rummukainen ja Topias Salminen.

Päätös

Liitettiin seuraavat henkilöt Porin Nuorisovaltuuston jäseniksi: Erik Arnst, Ville Rummukainen ja Topias Salminen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.