Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Jäsenhankinta

PRIDno-2020-2620

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston on tärkeää saada uusia jäseniä. Koronatilanteen taki monet tapahtumat on peruttu ja jäsenhankinta on hankaloitunut. Keskustellaan ja ideoidaan jäsenhankinnasta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan ja ideoidaan jäsenhankinnasta.  

Päätös

Keskusteltiin ja ideoitiin jäsenhankinnasta.  

Tällä hetkellä keskitytään näkyvyyden saavuttamiseen.

Koronan takia uusien jäsenien hankkiminen on hankalaa.

Syksyllä järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulukäyntejä.