Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Kansainvälisyystoimikunnan budjetti

PRIDno-2020-2618

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Ehdotetaan kansainvälisyystoimikunnan budjettiin 50€.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Myönnetään kansainvälisyystoimikunnan budjettiin 50€.

Päätös

Myönnettiin kansainvälisyystoimikunnan budjettiin 50€.