Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.