Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

Keskusteltiin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Nuvat valtuustoon -kampanjasta. 

Kirjoitetaan kannanotto Rauman valtuustotilanteeseen liittyen.

Keskusteltiin Nuorisovaltuuston paikasta Porin kaupunginhallituksessa.

Suunniteltiin piknikin järjestämistä kesällä.