Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Ehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.