Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Laine ja Rasmus Lindfors.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Laine ja Mea Vähä-Jaakkola.