Nuorisovaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Nuorisovaltuusto teki yhteisvetoomuksen lukioiden opiskelijakuntien hallitusten kanssa etäopetuksen jatkamisen puolesta maanantaina 4.5.