Nuorisovaltuusto, kokous 8.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Edustajan valinta kaupunginvaltuustoon

PRIDno-2019-3697

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Lauri Suojanen erosi tehtävästään kaupunginvaltuuston edustajana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan Nuorisovaltuustolle uusi edustaja kaupunginvaltuustoon.

Päätös

Valittiin Nuorisovaltuustolle uudeksi edustajaksi kaupunginvaltuustoon Mea Vähä-Jaakkola ja Rasmus Lindfors varaedustajaksi.

Tiedoksi

Porin kaupunginvaltuusto