Nuorisovaltuusto, kokous 8.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 META

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

 

Ei muita esille tulleita asioita.