Nuorisovaltuusto, kokous 8.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Nuori Pori Harrastaa -tapahtuma la 24.8.

PRIDno-2019-3701

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuori Pori Harrastaa -tapahtuma järjestetään lauantaina 24.8. Nuorisovaltuustolla on piste tapahtumassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan pisteestä ja pisteelle osallistuvista nuorisovaltuutetuista.

Päätös

Päätettiin keskustella pisteestä ja pisteelle osallistuvista nuorisovaltuutetuista ryhmäytymisleirillä.