Nuorisovaltuusto, kokous 8.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Rahastonhoitajan valinta (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan rahastonhoitaja.

Ehdotus

Valitaan rahastonhoitaja.

Päätös

Valittiin rahastonhoitajaksi Ella-Mari Halminen.