Nuorisovaltuusto, kokous 8.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Sivistyslautakunnan varaedustajan valinta (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan sivistyslautakuntaan varaedustaja.

Ehdotus

Valitaan sivistyslautakuntaan varaedustaja.

Päätös

Valittiin sivistyslautakuntaan varaedustajaksi Sofia Rantanen.