Nuorisovaltuusto, kokous 8.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Varaedustajan valinta tekniseen lautakuntaan (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Vertti Linho erosi nuorisovaltuustosta, joten valitaan hänen tilalle uusi varaedustaja tekniseen lautakuntaan.

Ehdotus

Valitaan uusi edustaja tekniseen lautakuntaan.

Päätös

Valittiin uudeksi edustajaksi tekniseen lautakuntaan Matti Sjöholm.