Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Budjetin seuranta

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston budjetti vuodelle 2020. Sen suuruus on 15 000 euroa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.