Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kevään 2020 kokouspäivät

PRIDno-2020-47

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan kevään kokouspäivistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään kokouspäivämääriksi 23.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.

Päätös

Päätettiin kokouspäivämääriksi 23.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.