Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kevään ryhmäytyminen

PRIDno-2020-52

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Aiempina vuosina alkukeväällä on järjestetty ryhmäytymisviikonloppu Tammen tilalla. Nyt sellaiselle ei kuitenkaan ole valittu päivää, koska ajankohdan löytäminen oli haasteellista. Vaihtoehtona voisi olla vaikkapa yhden lauantain kestävä ryhmäytymispäivä tai ryhmäytymisilta.

Järjestäytymiskokouksessa valitut luottamushenkilöt ovat jo suurimmaksi osaksi saaneet tarvitsemansa koulutuksen, joten sitä varten ei tarvitse järjestää omaa koulutustapahtumaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan kevään ryhmäytymisestä.

Päätös

Keskusteltiin kevään ryhmäytymisestä.

Ryhmäytymisen ajankohdaksi päätettiin 29.2-1.3. Ryhmäytyminen järjestetään Tammentilalla, jonka Riikka Kataja varaa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.