Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kevään tapahtumat

PRIDno-2020-53

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keväällä on tärkeä järjestää monipuolisesti tapahtumia. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joten suunnitelmat pitää käynnistää mahdollisimman ajoissa. Vuonna 2019 järjestettiin keväällä mm. kuvakilpailu liittyen vanhojen tansseihin, luokkaretkiavustuskilpailu ja nuvailta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan kevään tapahtumista ja perustetaan tarvittaessa toimikuntia.

Päätös

Keskusteltiin kevään tapahtumista.

Perustettiin vanhojen kuvakilpailu -toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Rasmus Lindfors. Toimikunnan jäseniksi liitettiin jäsenet Erik Arnst, Anni Halminen, Erno Mansikka, Matti Sjöholm, Johanna Laine, Ville Rummukainen ja Sofia Rantanen. 

Perustettiin luokkaretkiavustuskilpailutoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Sjöholm. Toimikunnan jäseniksi liitettiin Erik Arnst, Anni Halminen, Mea Vähä-Jaakkola, Erno Mansikka, Kalle Käkelä, Johanna Laine, Rasmus Lindfors, Ville Rummukainen ja Sofia Rantanen.

Perustettiin nuvailta-toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Erno Mansikka. Toimikunnan jäseniksi liitettiin Erik Arnst, Anni Halminen, Mea Vähä-Jaakkola, Kalle Käkelä, Matti Sjöholm, Johanna Laine, Ville Rummukainen, Katarina Roivainen, Ella-Mari Halminen, Rasmus Lindfors ja Sofia Rantanen.

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.