Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Ehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat. Hyväksytään alustava vuosikello vuodelle 2020.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat. Hyväksyttiin alustava vuosikello vuodelle 2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.