Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erik Arnst ja Selina Grönberg.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sofia Rantanen ja Anni Halminen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.